p e č i a t k y

textové

26x10 11,00
38x14 13,00
47x18 16,00
58x22 19,00
70x25 22,00
65x27 25,00


12x6 9,00

20x20 13,00

24x24 17,00


32x32 16,00
42x42 21,00Ř12 12,00

Ř17 15,00

Ř24 17,00


Ř20,00
Ř38 22,00

Ř52 33,00


Ř42 22,00

ovál
30x45 30,00
35x55 36,00


41x24 32,00
45x45 38,00
50x30 36,00
56x26 38,00
56x33 39,00
60x40 39,00
68x47 54,00


32x38 41,00
41x24 39,00
45x45 45,00
50x30 43,00
56x26 44,00
56x33 46,00
60x40 46,00
68x47 61,00


Ř45
 65,00


38x14 13,00
47x18 16,00


Ř12 alebo 12x12 12,00
Ř17 alebo 17x17 14,00
Ř32 14,00


Ř42 alebo 42x42 19,00
textové + dátum

30x20 19,00
50x30 27,00
50x40 28,00
56x33 28,00
64x40 30,00
65x30 32,00
75x38 32,00
75x38 36,00 dát. vpravo


24x24 17,00
32x32 17,00
42x42 20,00

Ř24 17,00
Ř32 19,00
Ř38 27,00
Ř42 28,00
Ř52 38,00

ovál 30x45 36,00
ovál 35x55 41,00

formát DD.MM.RRRR
41x24 40,00
50x30 52,00
56x26 52,00
60x40 67,00
68x47 72,00

45x45 47,00


+ hodina
formát DD.MM.RR HH

41x24 79,00
50x30 88,00
56x26 70,00
56x33 92,00
60x40 97,00výška dátumu 4 mm

textové + čísločíslovacie

49x5 26,00
56x33 65,00
výška čísiel 5 mm

68x30 81,00
výška čísiel 5 mm


počet/výška čísiel
6/3 7,00
6/4 9,00
9/4 10,00
13/3 13,00štočkynáhradné podušky
12x6   4,50
26x10 5,50
38x14 6,50
47x18 7,50
58x22 9,50
70x25 11,00
20x20 4,50
24x24 6,50
32x32 7,50
42x42 8,50

Ř12 3,50
Ř17 4,50
Ř24 5,50
Ř32 6,50
Ř38 7,50
Ř52 8,50
ovál
30x45 7,50
35x55 8,50
2,205,00
čierna, červená, modrá, fialová, zelená, suchá

výmena štočku 1,00

k l a s i c k é
textovédátumovéčíslovacie

52X105 12,00
60X70 9,00
60X80 10,00
60X90 11,00
60X100 13,00
70X80 10,00
70X90 12,00
70X105 14,00výška dátumu
3 4,00
4 5,00
6,00
počet/výška čísiel
6/3 7,00
8/3 9,00
10/3 14,00
12/3 17,00
6/4 7,00
8/4 9,00
10/4 14,00
12/4 17,00
16/4 20,00


počet/výška čísiel
8/5 10,00
10/5 14,00
12/5 17,50
14/5 20,00
6/9 14,00
  8/9 14,00
10/9 29,00
8/15 48,00


p r í s l u š e n s t v o
podušky

farby
stojany


65x45 3,00
88x57 3,00
110x70 4,00
čierna, červená, modrá, fialová, zelená, suchá178x128 9,00
čierna, červená, modrá, fialová, zelená, suchá

28 ml 4,00
čierna, červená, modrá, fialová, zelená

16,00

- ceny pečiatok sú vrátane štočku a sú uvedené s DPH
- v prípade záujmu o inú pečiatku nás kontaktujte, uvedený katalóg neobsahuje kompletnú ponuku
- podklady na gravírovanie je potrebné zaslať emailom - text písať priamo do tela emailu (nie textové súbory), ostatné v JPG, alebo PDF
- za obsah a prípadné chyby zodpovedá objednávateľ